Ασφαλτική κόλλα κεραμιδιών για πρόσθετη συγκόλληση στα γείσα και στα ειδικά σημεία.

Εξασφαλίζει τα πτερύγια από την ανεμοπίεση. Βοηθάει στις χαμηλές θερμοκρασίες.